Média

Děkujeme za Váš zájem o projekt Marketing Player. Chcete-li nás podpořit, prosíme o používání loga, logotypu, barev, fontů a dalších aspektů naší značky. Pokud nás chcete kontaktovat přímo, naše údaje naleznete ve spodní části webu, případně přes stránku kontakt.

O společnosti

Marketing Player je vzdělávací instituce, která vznikla jako odpověď na nedostatečné pokrytí trhu v oblasti technologií, především digitálního marketingu a koncepčního řízení online projektů. Díky spojení odborníků na dané oblasti a studenty, kteří jsou zapojeni do jednotlivých kurzů se Marketing Player snaží změnit principy vzdělávání v oborech, které potřebují aktivní zapojení studentů okamžitou aplikací získaných znalostí do praxe. Společnost nabízí různé druhy vzdělávacích programů ve formách online kurzů, workshopů a školení na míru pro jednotlivce a společnosti působící v online prostředí. Marketing Player také vytváří i podpůrné druhy produktů a služeb, například portál Marketingové Nástroje.

O portálu

Marketing Player je vzdělávací portál známý jako Learning Management System (LMS). Je založen na principu interaktivního učení spojuje tématické materiály do témat a lekcí, které na sebe navzájem navazují. Jak portál zaměřující se na výuku znalostí, které jsou okamžitě aplikovatelné do praxe, lekce obsahují řadu materiálů, souborů a nástrojů, které zjednodušují konkrétní úkoly zapojených studentů. Portál také používá funkci kvízů a především aktivní zapojení lektora vůči studentovi přímým kontaktem, kde se může student bezprostředně zeptat jakékoli otázky. Více informací o projektu, týmu stojícím za tímto portálem nebo způsobu vzdělávání naleznete v sekci o nás.

Fonty

Font 1 - Oswald (Nadpisy)

Font 2 - Raleway (Text)

Barevná schéma

Primární barvy

Sekundární farby

Ikona

MP 3

Logotyp

MP 4

Logo

Marketing Player

MP black

PNG | SVG

MP white

PNG | SVG

MP red

PNG | SVG

Marketingové Nástroje

Video

Certifikát o absolvování - ukázka

Brožura

Obrázky

headline
MP rollup
vizitka MP