Marketingové nástroje jsou projektem značky Marketing Player – vzdělávacího institutu, který usiluje o propagaci digitálního marketingu v našich zemích. Stejně jako náš hlavní projekt školení a kurzů, se tento projekt také snaží jít hlouběji než jiné podobné stránky, které lze nalézt na internetu v cizích jazycích.

Tento portál v současné době obsahuje téměř 1 000 nástrojů, které jsou jasně kategorizovány podle jejich zaměření. Zaměřujeme se především na volně dostupné nástroje, které si malá firma může dovolit a můžou ji pomoci při výběru správné kombinace nástrojú v neustále se měnícím online prostředí.

Doufáme, že tento portál bude užitečný pro veřejnost a pomůže nám pomalu postupovat k lepšímu vzdělávání v této oblasti.